Suvenýry a FANSHOP

Předměty z našeho FAN-SHOPU je možné  zakoupit u správce klubu. Objednávky či další informace týkající se předmětů z FAN-SHOPU a klubových suvenýrů: info@afkslivenec.cz,   T: +420 773 360 014

dresiky 

 sala

Sponzoři a poděkování

Dovolte nám poděkovat všem,kteří svými příspěvky finančními či materiálními,pomocí či úsílím udržují sportovní areál a klub v životaschopném stavu. DĚKUJEME.

Zvláštní poděkování

Za trvalou podporu děkujeme Městské části Praha-Slivenec a Magistrátu hlavního města Prahy.