Ml. žáci U11

 Ml. žáci U11 - podzim 2022

 img-3409

Učení a průprava v kategorii MLADŠÍCH ŽÁKŮ ,přirozeně a volně navazuje na kategorii starších přípravek. Hráči jsou pořád v letech tzv . ,,zlatého věku,, ,kdy jsou zcela plně otevřeni pohybovému učení a individuálnímu učení při práci s míčem.

V kategorii mladších žáků je potřeba klást větší požadavky a nároky na vyšší rychlost a kvalitu provedení jednotlivých činností, čemuž by měla odpovídat náročnější náplň tréninkových jednotek, jak po stránce fyzické, tak po stránce psychické.

Mělo by se uvažovat o třech tr. jednotkách v týdnu + jedna sportovní akce o víkendu v rámci klubu. Doba trvání tréninkové jednotky 90 min a více.

Důraz v této kategorii je pořád kladen na individuální činnost s míčem resp. na zkvalitňování individuální činnosti s míčem a to vše již s přesahem do skupinové a týmové spolupráce.

V kontextu výše uvedeného je cílem:

--porozumění herním situacím,objevování lepších řešení (učení s porozuměním)

--zdokonalování hráčů a jejich dovedností v souvislosti herních podmínek (nejvíce času dávat hrám a herním cvičením,dominantně fotbalovým)

--co nejvíce pracovat s míčem ,vyjma vyjímek,např cvičení na ohebnost, posilování svalů při fotbale málo zatěžovaných,zvýšení rychlosti sprintu apod.

Zdroj: ,,FOTBAL učebnice pro trenéry dětí (4-13 let),autoři: LUDĚK PROCHÁZKA,ANTONÍN PLACHÝ 

Toto vše je pouze teoretická úroveň, jak to vypadá v praxi se můžete přesvědčit i vy. V letních měsích trénujeme každé pondělí,středa a pátek od 17 hodin. V těch zimním je to velice individuální podle obsazenosti tělocvičen, proto v těchto měsících doporučujeme komunikaci s jedním z trenérů této kategorie, ti vám mile rádi předají podrobné informace. 

Tak neváhejte a přijďte.
jsme jeden tým, jeden klub, jsme 
AFK SLIVENEC

Poděkování Oficiálním partnerům

Dovolte nám poděkovat všem, kteří svými příspěvky finančními či materiálními, pomocí či úsílím, udržují sportovní areál a klub v životaschopném stavu. DĚKUJEME.
Staň se i ty našim partnerem, více informací v sekci Marketing.

Poděkování Hlavním partnerům