09.12.2018

Poděkování za dlouholetou podporu a pomoc paní Simoně Strauchové

Dne 5.12.2018 předal předseda oddílu Karel Bachroň plaketu s poděkováním paní Simoně Strauchové.Ing. Simona Strauchová ze své pozice na městském úřadě ve Slivenci po dlouhá léta podporovala rozvoj sportovního areálu a je její velkou zásluhou, že...

více

Můj první gól - začínáme s fotbalem

Video novinky

VIDEO veřejné pálení čarodějnic 2017- sport.

#NEWS

vyhnyafk 

 

Poděkování Oficiálním partnerům

Dovolte nám poděkovat všem, kteří svými příspěvky finančními či materiálními, pomocí či úsílím, udržují sportovní areál a klub v životaschopném stavu. DĚKUJEME.

Poděkování Hlavním partnerům