Obnova tréninku a provozu areálu

Fotbal se opět vrátil do našeho areálu !

treninky

Dne 3.5.2020 jsme opětovně zahájili tréninkový proces našich družstev.
Pozorně sledujeme nařízení vlády a podle toho také směřují naše kroky. Dbáme na dodržování veškerých hygienických opatření, které nám státní orgány nařizují. Po postupném uvolnění všech restriktivních opatření proti koronaviru Covid-19 se vše vrátí do úplného provozu.
Důrazně žádáme všechny, kteří navštěvuji areál, aby dbaly pokynů pana správce, trenérů či vedení klubu.
Dále s tím souvisí rekultivace travnaté plochy, která začala koncem měsíce dubna. Je tedy, do odvolání, přísně zakázáno vstupovat na travnatou plochu, a to jakémukoliv členu spolku TJ AFK Slivenec.
Nečlenové spolku mají vstup bez povolení zakázán permanentně.
Jsme rádi, že se opět vrací sportovní život k normálu a věříme, že se bude situace i nádale nést v pozitivním duchu.
Děkujeme za přízeň a dodržování výše zmíněného.
S pozdravem
Vedení TJ AFK Slivenec z.s.

Poděkování Oficiálním partnerům

Dovolte nám poděkovat všem, kteří svými příspěvky finančními či materiálními, pomocí či úsílím, udržují sportovní areál a klub v životaschopném stavu. DĚKUJEME.
Staň se i ty našim partnerem, více informací v sekci Marketing.

Poděkování Hlavním partnerům