Členská schůze - zvolen nový výbor

Dne 18.6.2020, byla svolána členská schůze, aby proběhla volba nového výboru.

kb

Teď již bývalý předseda klubu Karel Bachroň, již delší dobu avizoval, že znovu nebude kandidovat na předsednický post a přenechá tuto funkci mladším.

Karel byl předsedou poprvé zvolen 13.11.2006 a od té doby nepřetržitě a úspěšně tuto funkci zastával.

Na členské schůzi přednesl projev, ve kterém vyzdvihl práci všech, kteří mu za těch dlouhých 14 let pomáhali a bez kterých by tuto funkci nemohl tak dlouho zastávat.

Dále také hovořil o podnětech svého rozhodnutí, které jak on sám uvedl, nesouvisely ani v nejmenším s tím, že by zanevřel na klub. Ba naopak, v klubu Karel působí již od svých čtyřech let a "slivenecké srdíčko" má, měl a bude mít celý svůj život. 

"Klukům jsem minulý rok slibil,  že jim ještě rok pomůžu, ale teď se opravdu těším, až si po těch letech odpočinu a budu chodit na fotbal jako fanoušek klubu. Každou minutu jako předseda jsem si užil. Byly i těžší roky, ale vždy jsme jednali fér. Odcházím s pocitem, že jsme odvedli kus práce." 

Nezapomněl dodat, že novému výboru bude samozřejmě stále k ruce a své zkušenosti bude dále předávat. Nakonec nás všechny ujistil, že jej v areálu stále budeme vídat a potkávat.

Dále také pokračuje jako trenér mladší přípravky.

Karel je váženou postavou celého klubu a zároveň žijící legendou, který za ta léta udělal jak klubu, tak i sobě uznávané renomé a my mu za jeho práci děkujeme.

Následujícím bodem schůze bylo volení nového předsedy. výboru a dozorčí rady klubu.

Novým předsedou klubu byl zvolen dosavadní ekonom klubu Bc. Michal Starec.

Výbor bude v novém funkčním období složený následovně:

Patrik Minarčík, 26 let, hráč, trenér mládeže, správce webu a sociálních sítí, marketingová činnost spolku
Bc. Michal Starec, 42 let, trenér mládeže, bývalý hráč a trenér dospělých, ekonom spolku
Radovan Vávra, 42 let, hráč, trenér mládeže, sekretář spolku
Lukáš Kácovský, 33 let, hráč, trenér mládeže, organizace a řízení mimosportovních aktivit spolku
Aleš Majer, 37 let, bývalý hráč, trenér dospělích a mládeže, organizace,vedení a komunikace mezi jednotlivými týmy spolku, školení trenérů, sportovní kempy.

V kontrolní komisy usednou pánové:

Lukáš Heráň, 35 let, hráč a trenér mládeže
Tomáš Tomšů, 49 let, dlouholetý hráč a činovník spolku
Ing. Jaroslav Sedlický, 34 let, hráč a trenér mládeže

Na závěr došlo k hlasování o změně stanov klubu.

Nejvýraznějším bodem, který byl projednáván, bylo změnění názvu klubu.

Oficiální název klubu se mění z Tělovýchovná jednota AFK Slivenec, z.s. na TJ AFK Slivenec, z.s.

Celkové, nové znění stanov, bude brzy k nahlednutí na našich stránkách. 

Můžete se také těšit na obsáhlý rozhovor s bývalým předsedou Karlem Bachroňem a vyjádření nového předsedy Michala Starce.

S pozdravem
Vedení TJ AFK Slivenec, z.s.

Poděkování Oficiálním partnerům

Dovolte nám poděkovat všem, kteří svými příspěvky finančními či materiálními, pomocí či úsílím, udržují sportovní areál a klub v životaschopném stavu. DĚKUJEME.
Staň se i ty našim partnerem, více informací v sekci Marketing.

Poděkování Hlavním partnerům