PF 2021, slovo předsedy, poděkování partnerům

PF 2021


pf-2021


Slovo předsedy Michala Starce


Velice rád bych touto cestou poděkoval všem činovníkům v našem spolku a příznivcům, všem hráčům, všem divákům a v neposlední řadě všem podporovatelům a sponzorům za jejich čas a úsilí, za jejich bojovnost, nasazení a fotbalové umění, za jejich přízeň a skandování, za jejich finanční a časovou podporu. Děkujeme. Přeji všem v této podivné a pro mě neuchopitelné době hodně zdraví, pohody a úsměvů nejen v roce nadcházejícím, tedy v roce 2021.
 
Michal Starec
Předseda spolku TJ AFK SLIVENEC,z.s.Poděkování Sponzorům 


Děkujeme, vám všem, za podporu, kterou jste nám v tomto specifickém roce věnovali a dopřávali. Věříme, že nám jí zachováte i v následujícím roce, roce 2021, a to i přes překážky, které tento epidemický rok přinesl.
Bez vás by to nešlo, a jsme hrdí, že vás můžeme nazývat našimi partnery klubu.

DĚKUJEME
TJ AFK Slivenec, z.s.

sponzori

Poděkování Hlavním partnerům