PF 2021, slovo předsedy, poděkování partnerům

PF 2021


pf-2021


Slovo předsedy Michala Starce


Velice rád bych touto cestou poděkoval všem činovníkům v našem spolku a příznivcům, všem hráčům, všem divákům a v neposlední řadě všem podporovatelům a sponzorům za jejich čas a úsilí, za jejich bojovnost, nasazení a fotbalové umění, za jejich přízeň a skandování, za jejich finanční a časovou podporu. Děkujeme. Přeji všem v této podivné a pro mě neuchopitelné době hodně zdraví, pohody a úsměvů nejen v roce nadcházejícím, tedy v roce 2021.
 
Michal Starec
Předseda spolku TJ AFK SLIVENEC,z.s.Poděkování Sponzorům 


Děkujeme, vám všem, za podporu, kterou jste nám v tomto specifickém roce věnovali a dopřávali. Věříme, že nám jí zachováte i v následujícím roce, roce 2021, a to i přes překážky, které tento epidemický rok přinesl.
Bez vás by to nešlo, a jsme hrdí, že vás můžeme nazývat našimi partnery klubu.

DĚKUJEME
TJ AFK Slivenec, z.s.

sponzori

Poděkování Oficiálním partnerům

Dovolte nám poděkovat všem, kteří svými příspěvky finančními či materiálními, pomocí či úsílím, udržují sportovní areál a klub v životaschopném stavu. DĚKUJEME.
Staň se i ty našim partnerem, více informací v sekci Marketing.

Poděkování Hlavním partnerům