VYHRAZENÉ HODINY PRO DĚTI A MLÁDEŽ

1920x1080-white-solid-color-backgroundNově mají děti a mládež do 18 let (případně za doprovodu dospělé osoby) možnost využívat plochy multifunkčího hřiště a hřiště s umělou trávou a to každý den pondělí -pátek od 14.00 do 16.00 hod a sobota-neděle od 12.00 do 15.00 hod -ZDARMA-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poděkování Oficiálním partnerům

Dovolte nám poděkovat všem, kteří svými příspěvky finančními či materiálními, pomocí či úsílím, udržují sportovní areál a klub v životaschopném stavu. DĚKUJEME.

Poděkování Hlavním partnerům

Za trvalou podporu děkujeme Městské části Praha-Slivenec a Magistrátu hlavního města Prahy.