Radostné a veselé vánoce

Přejeme všem  klidné a veselé vánoce a šťastný nový rok.
 
img-20171217-133837 

Sponzoři a poděkování

Dovolte nám poděkovat všem,kteří svými příspěvky finančními či materiálními,pomocí či úsílím udržují sportovní areál a klub v životaschopném stavu. DĚKUJEME.

Zvláštní poděkování

Za trvalou podporu děkujeme Městské části Praha-Slivenec a Magistrátu hlavního města Prahy.