Poděkování za dlouholetou podporu a pomoc paní Simoně Strauchové

Dne 5.12.2018 předal předseda oddílu Karel Bachroň plaketu s poděkováním paní Simoně Strauchové.

Ing. Simona Strauchová ze své pozice na městském úřadě ve Slivenci po dlouhá léta podporovala rozvoj sportovního areálu a je její velkou zásluhou, že sportovní areál ve Slivenci má současnou modernizovanou a novou podobu.

Poděkování paní Simoně Strauchové proběhlo u příležitosti mikulášské nadílky,která byla naším spolkem organizována pro mladší přípravku -  ročníky 2011,2012,2013.

Ještě jednou děkujeme paní Simoně Strauchové.

 Výbor TJ AFK SLIVENEC,z.s.

 

simona-plaketa 

 

 

 

Poděkování Oficiálním partnerům

Dovolte nám poděkovat všem, kteří svými příspěvky finančními či materiálními, pomocí či úsílím, udržují sportovní areál a klub v životaschopném stavu. DĚKUJEME.

Poděkování Hlavním partnerům