Aktuality

 

Zápis z členské schůze

06.12.2016

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE TJ AFK SLIVENEC KONANÉ 19.11.2016       Členská schůze (dále ČS) byla zahájena předsedou TJ, panem Karlem Bachroněm, v 17.00. ČS byla uznána usnášeníschopnou na základě účasti členů TJ starších 18 let (celkový počet členů st. 18 let 73, potřebný 37, účastnilo se 58). Po přečtení programu schůze byla (dle bodu 1 programu ČS) zahájena volba orgánů ČS. Na návrh předsedy TJ byli zvoleni (PRO-58, PROTI-0, ZDRŽEL SE-0) členové TJ:   Předsedající ČS –...

více

Svolání členské schůze

26.10.2016

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI TJ AFK SLIVENEC            Vážení členové klubu,   dovoluji si vás pozvat na členskou schůzi našeho klubu, která se bude konat v sobotu 19.11.2016 od 17.00 v naší klubovně na hřišti AFK. Vzhledem k důležitosti této ČS žádám plnoleté členy o co nejhojnější účast, abychom se sešli v dostatečném počtu.        PROGRAM ČS :   1)   Zahájení, volba orgánů ČS (předsedající, zapisovatel, skrutátor, ověřovatel zápisu) 2)   Návrh na změnu stanov (zrušení starých...

více

Nábor dětí

04.09.2016

TJ AFK Slivenec pořádá nábor dětí do kroužku a předpřípravky, ročníky 2011,2012 . Začínáme ve čtvrtek 15.9.2016 od 17 hod a pokračujeme každým úterým a čtvrtkem od 17hod.Více informací na kontaktech níže uvedených. 

více

Poděkování Oficiálním partnerům

Dovolte nám poděkovat všem, kteří svými příspěvky finančními či materiálními, pomocí či úsílím, udržují sportovní areál a klub v životaschopném stavu. DĚKUJEME.
Staň se i ty našim partnerem, více informací v sekci Marketing.

Poděkování Hlavním partnerům