Trénování - Jak pracujeme

Zajímá vás, jak se pracuje s kategorii starší přípravky?

Chcete se alespoň po teoretické stránce orientovat v tom, jaké cvičení se hodí a použivají pro trénink vašich ratoletí?

Tak jste tady správně!STARŠÍ PŘÍPRAVKA U10-U11

CO CHCEME HRÁČE UČIT A CO ROZVÍJET VE STARŠÍCH PŘÍPRAVKÁCH?

l. Hráči se ve starší přípravce často cítí jako zkušení hráči a již v tomto věku je možné vystopovat, že děti začínají již na konci mladší přípravky ustavovat své dlouhodobé sny a jsou ochotny je cíleně přetvářet v reálné cíle. Konkrétním projevem je sledování, jak to dělají slavní hráči fotbalu, které znají (mohou to ale být třeba i starší kluci z oddílu, které vidí hrát a trénovat). Pro dlouhodobé cíle a konkrétní kroky je třeba pomoci dospělých. Pomáháme v hledání vzoru, což je velmi významná a citlivá otázka, která souvisí i s prvními projevy puberty, které se začínají pozvolna objevovat. Měli bychom se snažit nenásilně usměrňovat volbu těchto vzorů představováním těch „vhodných", včetně konkrétních projevů. „Koukněte na Mesiho, jestli si barví vlasy, nebo jestli přestane bránit a vyčítá ostatním, když ztratí míč." Pozor však, ať nebojujeme proti dětskému světu, nebo přání rodičů! To by byl nebezpečný boj vytváření vzájemné důvěry.

II. O všech zásadních věcech týmu i individuálního projevu, které mohou souviset i se zdravotním omezením či pohybovým nedostatkem, stále pravidelně informujeme rodiče. Vyžadujeme také informace od hráčů či jejich rodičů, pokud řeší nějaké problémy dětí ať již doma či ve škole. Trenér se stává ještě více než dříve partnerem dětí pro diskusi, samozřejmě zejména o hře,'ale i dalších možných tématech souvisejících s vývojem dětí.

III. Do kategorie sice přecházíme administrativně skokem, ale vývoj dětí je samozřejmě pozvolný. V soutěžích přidáváme o jednoho hráče navíc na 5+1, aby bylo možné vytvořit i tři herní řady a hrát v rozložení obrana-záloha-utok. Pokud uvažujeme i brankáře jako hráče, tak dokonce 4 řady. Stále bychom měli podporovat a vyžadovat útočné i obranné úkoly všech,tak, jak to vyžaduje i fotbal dospělých. Specializace na obránce a útočníky může být sice pro hráče na tomto stupni vývoje zjednodušením a může vytvářet jakési návyky chování na „svém postu", ale při fixaci na post právě to může být překážkou v rozvoji tvořivého a komplexního hráče, který bude v dospělosti schopen měnit své chování dle aktuální situace na hřišti, nebo dle vývoje utkám. Hráče tedy na pozicích střídáme, včetně pozice brankáře, ačkoliv v brance upřednostňujeme ty, kteří se již cítí být brankáři a to na tréninku i v utkání. Mohou hrát třeba utkání se slabším soupeřem a se silnějším více chytat. Ačkoliv již mohou být zveřejňovány výsledky soutěží, neměli bychom dělat rozdíl mezi tréninkem a utkáním. V obou typech organizace činností podpárujeme uvolněnost dětské hry a zároveň snahu a nasazení, trénink není méně významný než utkání a naopak. Při tlaku na utkání a jeho výsledek bychom mohli pěstovat zbytečnou nervozitu, která se může dostávat ke křečovité snaze nebo strachu, aby hráč něco nezkazil.

 IV. Ve hře stále upřednostňujeme individuální herní výkon, ale opět více se již staráme o rozvoj spolupráce, která se postupně od ml.př. mění z dvojic na trojice až šestice na přechodu do mladších žáků. Volně tedy navazujeme na předchozí roky s tím, že dovednosti dříve naučené získávají větší hemí kvalitu a trénink dovedností je z tohoto pohledu „mentalizován". O kousek více se blížíme hře dospělých v základním požadavku na rychlou práci s míčem, ale neomezujeme hráče počtem doteků jako základní tréninlcovou metodu. Prioritou tedy není hra rychlých přihrávek „ala Barcelona", ale odvaha jít jeden na jednoho, nebo i dva, a pak přibrat volnému. To je model individuální kvality, i když není u všech stejný. Rychlé řešení situací s malým počtem doteků však již zařazujeme a oceňujeme.

V. Soubojové chování má vzrůstající agresivitu i z hlediska zlepšování koordinace a rychlosti, ale prioritu má útočná fáze, kde se kromě více druhů kliček a jiné manipulace s míčem zabýváme i chápáním hráčů, kdy se jaké kličky hodí. Postupně se více dostáváme i k detailům obranných herních činností, jako je boční postavení, nevyrážení, vycouvání, nebo spolupráce dvojic se vzájemným zajišťováním. Stále přetrvává snaha ztraceny míč hned získat bez faulu zpět.

VI. Tělesný rozvoj pokračuje pozvolně a souměrně. Zaměřujeme se na koordinaci,rychlost a sílu celého těla, zařazováním různých typů pohybu, změn směrů, přeskakování, podlézání, lezení a základních gymnastíckych dovedností, které připravují dětský organismus vyvážené a výborně doplňují a kompenzují fotbalový pohyb. Činnosti se více detailují a získávají vyšší obtížnost a novou kvalitu. Velmi důležitá je technika běhu, učená tzv. atletickou abecedou. Stále jde o vytváření širokého rejstříku pohybových dovedností. Z důvodu uvedených v předchozím odstavci je již důležitější správné provádění a zvládnutí než jen jejich provádění. Týká se to i pravidelně zařazovaných kompenzačních cvičení a po tréninku a doma i protahovacích cvičení, vyžadujících přesné cílení pohybu. O možných nedostatcích instruujeme v prvé řadě hráče, i s tím, jaká omezení to přináší pro hru nebo pro zdraví, ale se základním cílem motivovat k jejich provádění z vlastní vůle, která postupně nabývá na síle a významu pro zrání. Význam informací rodičům však stále zůstává veliký.

Velmi zajímavé, ovšem delší, video o koncepci a tréninku přípravek, vydanou FAČR, která ukazuje velmi detailně systematickou práci, kdy mužete některé, z principů, vidět jak aplikujeme i my, v naší práci s přípravkou, mužete shlédnout ZDE .

OBSAH TRÉNINKU VE STARŠÍ PŘÍPRAVCE

Trénink starších přípravek se obsahově ani objemově výrazně neliší od mladších a zcela úplně navazuje. Na přelomu U8/U9 se již objevuje více drilu = opakování míčových dovedností v delších, cca 15-20 minutových blocích. I zde se však cvičení v rámci těch 20 minut obměňují a rozvíjejí. Trénink by měl obsahovat především: 

l. Cvičení a hry na individuální činnost s míčem - každý má míč, nebo s míčem ve dvojici - 25% Obsahu tréninku!

- ukázkové cvičení - Video-Ovladání míče 

II. silově-rychlostně-obratnostní cvičení a pohybové hry (stimulují všeobecný i fotbalový rozvoj, část kompenzační aktivity k fotbalu, rozvoj běžecké techniky) -  20% Obsahu tréninku! 

- ukázkové cvičení - Video-Pohybová hra 

III. Fotbalové hry a herní cvičení 1:1,2:2,3:1 atd. Fotbal dvojic až šestic, poziční hry - 50% Obsahu tréninku! 

- ukázkové cvičení - Video-Únik z vězení 1:3

IV. Strečink a kompenzační cvičení po tréninku cca od U9 (protahování i doma!!) - 5% Obsahu tréninku!

- ukázkové cvičení - 
Video-Trénuj protahování

Poznámka: Videa jsou pouze ilustrativní, cvičení a videí je mnoho a lze je běžně dohledat na stránkách trenink.com či na oficiálních stránkách FAČR

Graf vyváženosti tréninků

graf
Nakonec se můžete podívat na ukázkový trénink, kategorie U10/U11 - Starší Přípravky
Ukázkový trénink - Video 

Teď již víte, že, čerpáme infomrace, snažíme se učit, sledujeme moderní trendy, aplikujeme i "starou školu", vše proto, abychom vašemu dítěti dali tu nejlepší péči a udělali z něj nejen skvělého sportovce, fotbalistu, ale i člověka!
Přidej se k nám !

Poděkování Oficiálním partnerům

Dovolte nám poděkovat všem, kteří svými příspěvky finančními či materiálními, pomocí či úsílím, udržují sportovní areál a klub v životaschopném stavu. DĚKUJEME.
Staň se i ty našim partnerem, více informací v sekci Marketing.

Poděkování Hlavním partnerům