Trénování - Jak pracujeme

Zajímá vás, jak se pracuje s kategorii starší přípravky? Chcete se alespoň po teoretické stránce orientovat v tom, jaké cvičení se hodí a použivají pro trénink vašich ratoletí? Tak jste tady správně!

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA U7-U9

Význam období mladších přípravek se začíná lišit od předpřípravkového na přelomu šestého a sedmého roku, kdy dozrávají mozkové struktury a schopnosti více se soustředit i na plnění svěřených úkolů. U někoho je možné říci, že je již schopen se soustředit a vlastně uvědoměle trénovat - mnohokrát opakovat činnosti a snažit se je vylepšovat již v 7 letech, někdo k tomu stavu dospívá třeba až v 9 letech.
Od té chvíle, kdy se děti začínají soustředit na činnosti, když je to žádáno, a nejen kdy z ony samy chtějí, vlastně doopravdy přichází ono zlaté období učení fotbalu. Nejde to však zlomit příkazem „Teď už se soustřeďte'." Můžeme tak sice na chvíli přivolat pozornost, ale pokud je pro děti činnost nezajímavá, zase pozornost rychle ztrácí. Ještě v U7 tolerujme a vlastně i oceňujme to, že jsou děti na tréninku při hrách tzv. živé až rozpustilo, protože to může být známka toho, že se baví. Tato rozpustilost však nesmí znamenat to, že přestává dělat činnost, kterou by v ten moment mělo, ačkoliv tempo je individuální. Někdo proběhne dráhu lox a někdo ve stejném čase třeba 3x. V tom se totiž ukazuje i temperamentová odlišnost dětí, která jde výchovou velmi těžce přebít. V takovém případě se snažme spíše mít připraven (nebo reagovat improvizací) navazující program pro ty děti, které budou mít nějaké činnosti dříve hotové. Lze jim dát třeba v tom samém prostoru o něco složitější činnost, nebo je poslat do jiného prostoru na jinou činnost s jiným trenérem (rodičem, který bude dávat pozor). Ty děti, které to udělaly méněkrát, protože jsou pomalejší, nebo se nedokáží opakovaně koncentrovat tolikrát za sebou, zase můžeme ke cvičené činnosti (pro děti ke hře) vrátit za chvíli, protože taková rozptýlenější organizace je pro jejich temperament vhodnější. Znamená to poměrně vysoké nároky na trenéry v přípravě a uvědomování si rozdílů mezi děti. Pokud jsou rozdíly veliké, lze samozřejmě děti dělit do skupin i dle dovedností a schopnostíí zejména ve fotbalovém utkání by mohl být pro ty aktuálně pomaleji se rozvíjející děti příliš velký rozdíl důvodem, že si vlastně nezahrají a nebude je to bavit.

CO CHCEME HRÁČE UČIT A CO ROZVÍJET V MLADŠÍCH PŘÍPRAVKÁCH

l. Mít rád míč, pohyb a bavit se tréninkem i utkáním! První roky v kategoriích jsme nazvali obdobím romance, které vytváří vztah ke hře jako k pohádce, nikoliv jen k obíháni met a stání v zástupech, jako ke strohé a špatné učebniči. Proto stále ještě můžeme činnosti balit do hávu „hry na něco". Cvičení jako hra na něco se v kategoriích U7 až U8 mění postupně k dobrodružství fotbalu. S postupem doby mladších přípravek, zejména v U8-U9 již přirovnáváme naše hry a cvičení k tomu jak to dělají velcí hráči fotbalu, které znají (mohou to být třeba i starší kluci z oddílu, které vidí hrát a trénovat). Tím pomáháme v hledání vzoru, což je velmi významná a citlivá nastupující otázka.

II. Herní činností jednotlivce s míčem z hlediska obsahu hry spočívají stále ve vedení míče, kličkování, přihrávání a střílení s rozlišením potřebné síly, přijmutíí a zpracovávání míče. Každé dítě však má umět i chytat a házet míče a míčky, což má za následek vyvážený pohybový rozvoj a koordinaci celého těla.

III. Herní činnosti bez míče, které lze zestručnit na základní útočnou činnost, kterou je uvolnění a nabíháni pro přihrávku do volného prostoru, nikoliv tedy ke hráči s míčem a obrannou činnost, kde se snažíme hráče učit, aby neběželi všichni bránit hráče s míčem. V obou činnostech děti učíme vnímat prostor a tedy spoluhráče a protihráče okolo sebe. V průběhu mladší přípravky učíme hráče rozlišovat v dané situaci míru zapojení do útoku i obrany a výhodné postavení ke spolupráci.

IV. Soubojové chování, které znamená zejména nevzdat se, pokud ztratím míč a snažit se ho hned získat zpět a z hlediska útočné činnosti budeme hráče učit odvaze jít do kličky a rozlišovat jejich různé využití. Stejně tak postupem času (U8/U9...) více zmiňujeme význam rozlišování, kdy přibrat a kdy dělat kličku. V těchto kategoriích je však dovednost a odvaha udělat kličku stále prioritou. Pokud bychom začali klást přílišný důraz na přihrávání brzy, hráči přestanou chtít dělat kličku a častěji „si pomůžou" přihrávkou, což znamená, že rozvoj dovednosti a odvahy uvolnit se s míčem se odsune a později půjde učit mnohem hůře.

V. Tělesný rozvoj zaměřený na koordinaci, rychlost a sílu celého těla což se ukazuje v různých typech pohybu, ve změnách směrů, přeskakování, podlézání, lezení a základních gymnastíckych dovednostech, které připravují dětský organismus vyváženě a výborně doplňují a kompenzují fotbalový pohyb. Děti se tak připravují na pozdější specializovanější trénink, předcházejí svalové nerovnováze a vytváří si široký rejstřík pohybových dovedností. Zařazujeme již cíleně kompenzační cvičení a po tréninku i protahovací cvičení, ačkoliv jsou stále prezentována jako forma výzvy nebo úkolu: kdo dovede, kdo dokáže...? O možných nedostatcích a tedy třeba i domácích úkolech informujeme rodiče dětí.

VI. Nechceme v tomto věku dětí tlačit na týmový herní výkon. Nejdůležitější je, co se děti naučí jako jednotlivci a tomu věnujeme většinu tréninkové aktivity. Zabýváme se spoluprácí dvojic i trojic (např. bagovky) V tréninkové hře (např. při rozehrávce brankáře) však vysvětlujeme principy i pro celé pětice, nebo se ptáme střídajících, co na hnšti vidí. Na přechodu kategorii U9/10 již chceme, aby byly děti samotně schopny korigovat svoje postavení vzhledem k spoluhráčům a soupeřům. U nadaných dětí, či výběrových týmů to může být již na počátku U9. Z hráčů neděláme stálé obránce čí útočníky a nefixujeme je na těchto pozičích, přesto, že někdo vykazuje spíše sklony útočné a někdo obranné. Pozdější hráčská universálnost a schopnosti bránit i útočit dle nastalé situace se zakládají v tomto věku.

VII. Jelikož nesmí být zveřejňovány výsledky soutěží, je vytvořen dobrý předpoklad pro zaměření se na činnost, nikoliv na výsledek utkání či tabulku. Neměli bychom dělat rozdíl mezi tréninkem a utkáním. V obou typech organizace činností podporujeme uvolněnost dětské hry a zároveň snahu a nasazení. Trénink je stejně významný jako utkání. Při tlaku na utkání a jeho výsledek upouštíme od základního principu hravosti směrem k boji a můžeme tak zakládat herní neuvolněnost a strach chybovat či hrát vůbec. Velký negativní vliv může mít takové vedení i pro osobnostní vlastnosti jako je sklon k agresivítě, podváděni, vítězství za každou cenu atd. Můžeme tedy i významně křivit osobnost dětí pro běžný život. To vše však znamená, že si to uvědomuje a chová se tak trenér, nikoliv že by snad dětem nešlo o vítězství a že bychom jej neocenili, potřebujeme však vědět, že jsme jej dostali na cestou, kterou učímé hráče fotbal a činností, nikoliv jen silou a náhodnými brankami.

Snažíme se naučit dětí hrát fotbal, nikoliv „jen" vyhrát zápas!

Velmi zajímavé, ovšem delší, video o koncepci a tréninku mladších přípravek, vydanou FAČR, která ukazuje velmi detailně systematickou práci, kdy mužete některé, z principů, vidět jak aplikujeme i my, v naší práci s přípravkou, mužete shlédnout ZDE .


OBSAH TRÉNINKU VE STARŠÍ PŘÍPRAVCE

Trénink mladších přípravek by měl obsahovat především:

1. Zábavná cvičení a hry na individuální činnost s míčem - každý má míč - Obsah tréninku 25%

- názorné video - Chytačka s předáváním míče

2. Zábavná silově- rychlostně - obratnostní cvičení a pohybové hry (stimulující všeobecný i fotbalový rozvoj zábavnou formou) - Obsah tréninku 25%

-názorné video - Mrazík

3. Fotbalové hry a cvičení jeden proti jednomu - Obsah tréninku 50%
4. Fotbal dvojic až pětic, poziční hra, ("bagovky") - Obsah tréninku 50%
- názorné video - 
Drsňák nebo bábovka

Poznámka: Videa jsou pouze ilustrativní, cvičení a videí je mnoho a lze je běžně dohledat na stránkách trenink.com či na oficiálních stránkách FAČR
Graf obsahu tréninku mladší přípravky

graf1

Teď již víte, že, čerpáme infomrace, snažíme se učit, sledujeme moderní trendy, aplikujeme i "starou školu", vše proto, abychom vašemu dítěti dali tu nejlepší péči a udělali z něj nejen skvělého sportovce, fotbalistu, ale i člověka! Přidej se k nám !

Poděkování Oficiálním partnerům

Dovolte nám poděkovat všem, kteří svými příspěvky finančními či materiálními, pomocí či úsílím, udržují sportovní areál a klub v životaschopném stavu. DĚKUJEME.
Staň se i ty našim partnerem, více informací v sekci Marketing.

Poděkování Hlavním partnerům